İnsan İlişkileri ve Stres Eğitim Programı

Anasayfa / Eğitimlerimiz / İnsan İlişkileri ve Stres Eğitim Programı

   Geri   

İnsan İlişkileri ve Stres Eğitim Programı

Programın Amacı: 
İşletmelerin temel hedefi olan verimliliği artırmak ve kaliteyi yükseltmek için,  çalışanlar arasındaki sağlıklı ve olumlu ilişkilerin kurulması ve geliştirilmesine katkıda bulunmak, olumsuz çevre faktörlerinin kişiler üzerindeki negatif etkilerinin ortadan kaldırılabilmesi ve stresi yönetebilmesi konusunda çalışanları bilinçlendirmektir.
Eğitimin İçeriği:

  • İnsanın yapısı, insanın hayattan ve işinden beklentileri,
  • İnsan davranışlarının İncelenmesi,
  • İnsan tipleri,
  • İnsanları anlamakta karşılaşılan engeller,
  • Stres tanımı ve genel bilgiler,  stres ve kişilik,
  • Stres belirtileri,
  • Stresle başa çıkmada bireysel stratejiler,
  • İş hayatında stres kaynakları ve azaltılmasında yöneticiye düşen görevler            

Eğitimin Süresi:    1 gün/6 saat 
Katılımcı Sayısı:   10-25 kişilik grup
Katılımcı Profili: Her düzeydeki yönetici ve çalışanlar