Yargıtay Kararları Eğitimi

Anasayfa / Duyurular / Yargıtay Kararları Eğitimi

   Geri   

14 ARALIK  2015 EĞİTİM PROGRAMI

 

EĞİTİM KONUSU: Yargıtay Kararları Doğrultusunda İş Sözleşmelerinin Uygulamaları, Feshi ve Süreç Yönetimi

EĞİTİMİN AMACI:
 
İşyeri ve İşletmelerde, İş Müfettişleri,  iş mahkemeleri, bilirkişi ve SGK denetlemelerine karşı güçlü aksiyonların önceden alınmasını sağlamak, personel özlük işleri departmanlarının kurulması ve takibinin sağlanması, işe iade dava süreçlerinin önlenmesi veya oluşması durumunda SGK ve tüm bildirimlerin yapılması ve gerekenlerin takibi gibi konularda yol haritası oluşturmak.

EĞİTMENLER:

  1. Dr. İbrahim OĞUR/ E. Baş İş Müfettişi
  2. Av. İrem GÖKÇE / İş Hukuku Uzmanı
  3. Süleyman İLHA/ E. Baş İş Müfettişi 


KİMLER KATILMALI:
 
İşyeri Yöneticileri, İnsan Kaynakları konusunda bilgi ve becerilerini geliştirerek kariyer yapmak isteyen İnsan Kaynakları uzmanları, uzman yardımcıları ve elemanları, İş Güvenliği Uzmanları, Mali Müşavirlik bünyesinde çalışan ve firmaların bordro ve personel işlerini yürüten muhasebe yetkilileri ve elemanları, Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olup İnsan Kaynakları Yönetimi konusunda kariyer yapmak isteyenler, Sendika Temsilcileri, Stajyer Avukatlar.
 
EĞİTİMİN İÇERİĞİ:
 
İş Sözleşmesi Çeşitleri ve Hazırlanması
 
•     İş Sözleşmesi nedir, türleri ve özellikleri nelerdir?
•     Belirli Süreli iş sözleşmesi
•     Belirsiz Süreli iş sözleşmesi
•     Kısmi Süreli iş sözleşmesi
•     Çağrı Üzerine Çalışma İş Sözleşmesi
•     Takım Sözleşmesi
•     İş Sözleşmelerinin hazırlanması ve imzalanması
•     Tebligat adreslerinin belirlenmesi ve önemi
•     Yetkili mahkemenin belirlenmesi

İş Sözleşmelerinin Sona Erme Şekilleri
 
•     İş güvencesinin kapsamı
•     İş müfettişlerinin denetlemelerde sorduğu sorular
•     İstifa, ölüm, emeklilik, askerlik nedeniyle fesihler
•     İşçinin ve işverenin haklı nedenle sözleşmenin feshi
•     6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu’na göre personel özlük dosyasında olması gereken belgeler nelerdir?
•     İşe iade kararlarında beyan süreçleri, sigorta ve vergi bildirimleri ve işe iade kararlarında SGK uygulamaları
•     Fesih bildirimize itiraz ve usulü
•     İşçinin yetersizliğinden, davranışlarından ve işyerinden kaynaklanan geçerli nedenle fesihler

•     Haklı nedenle ve geçerli nedenle fesih bildirimi şekilleri
•     Kötü niyet tazminatı
•     İşe iade davası ve sonuçları
•     İkale (Bozma Sözleşmesi) örnekleri ve koşulları
•     İşçinin işyeri kurallarına aykırı davranışlarına ait tutanak örnekleri
•     Boşa geçen süre ücretinin hesaplanması
•     İş sonu tazminatının hesaplanması
 

İş Sözleşmelerini Sona Erdirme Uygulamaları

•     İşe davet ihtarname örnekleri
•     İş akdini sonlandırma ihtarname örnekleri
•     Kıdem tazminatı hesabı
•     Kıdem tazminatı bordrosu örnekleri
•     İhbar tazminatı hesabı
•     İhbar tazminatı bordro örnekleri
•     İbraname örnekleri
•     Çalışma belgesi örnekleri
 
Program sonunda katılımcı soruları cevaplanarak eğitim tamamlanacaktır.
 
Eğitim Süresi 1 gündür.

AÇIKLAMA:

  • Seminerlerimiz Ankara ve İstanbul’da DETAM EĞİTİM Kurumları Bünyesinde Saat: 9.30 ile 17.00 Saatleri arasında gerçekleştirilecektir.
  • Katılım için ONLİNE Kayıt Formunun doldurulması ve ödeme dekontunun e-posta ile iletilmesi gerekmektedir.
  • Seminer bedelinin seminer tarihinden 3 iş günü önce DETAM EĞİTİM KURUMU Banka hesabına yatırılması gerekmektedir.
  • Eğitim bedeline tüm dokümantasyon ikramlar ve öğle yemekleri dâhildir.
  • DETAM EĞİTİM KURUMU gerekli hallerde programı iptal etme erteleme mekânı veya konuşmacıyı değiştirme hakkını saklı tutar. 
  • Eğitim Ücreti: 399,-TL +KDV

EĞİTİM ADRESİ:

ANKARA; Barış Mançu Caddesi. No: 1 Balgat –ANKARA

ISTANBUL: Işıl Sok. No: 1 Kâğıthane/ İstanbul