Elektrik ile ilgili Fen Adamlarının Yetki Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik