Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 17/1/2002 tarihli ve 24643 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesi ile 29/11/2006 tarihli ve 26361 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğinin 6 ncı maddesine göre uyumlaştırılmış ulusal standartların listesinin belirlenmesidir.
Uyumlaştırılmış ulusal standartlar
MADDE 2 – (1) Uyumlaştırılmış Avrupa Standartlarını uyumlaştıran ve Türk Standardları Enstitüsü tarafından Türk Standardı olarak kabul edilip yayımlanan ve kişisel koruyucu donanımlar ile ilgili olan uyumlaştırılmış ulusal standartların adları ve referans numaralarının listesi aşağıda gösterildiği gibidir:

 

NO

TS EN NO

 

STANDARDIN ADI

1

TS EN 132

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Terimler, Tarifler ve Piktogramlar

2

TS EN 133

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar – Sınıflandırma

3

TS EN 134

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Bileşenlerin Adlandırılması

4

TS EN 135

Solunumla İlgili Cihazlar - Eş Değer Terimler Listesi

5

TS EN 136

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Tam Yüz Maskeleri-Özellikler, Deneyler, İşaretleme

6

TS EN 136/AC

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Tam Yüz Maskeleri-Özellikler, Deneyler, İşaretleme

7

TS EN 137

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Kendi Kendine Yeterli Açık Devreli Sıkıştırılmış Hava Solunum Cihazı-Özellikler, Deney, İşaretleme

8

TS EN 138

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Tam Yüz Maskesi, Yarım Yüz Maskesi veya Ağız Tipi Maske İçin Kullanılan Temiz Hava Solunum Cihazları Özellikler Deneyler ve İşaretleme

9

TS EN 140

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Yarım Maskeler ve Çeyrek Maskeler-Özellikler, Deneyler, İşaretleme

10

TS EN 140/AC

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Yarım Maskeler ve Çeyrek Maskeler-Özellikler, Deneyler, İşaretleme

11

TS EN 142

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Ağızlık Tertibatları - Kurallar, Deneyler, İşaretleme

12

TS EN 143

Koruyucu Solunum Cihazları-Toz Süzgeçleri-Özellikler, Deneyler ve İşaretleme

13

TS EN 143/A1

Koruyucu Solunum Cihazları-Toz Süzgeçleri-Özellikler, Deneyler ve İşaretleme

14

TS EN 143/AC

Koruyucu Solunum Cihazları-Toz Süzgeçleri-Özellikler, Deneyler ve İşaretleme

15

TS EN 144-1

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Gaz Tüpü Vanaları - Bölüm 1: Geçmeli Bağlantı Elemanı İçin Vidalı Bağlantılar

16

TS EN 144-1/A1

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Gaz Tüpü Vanaları - Bölüm 1: Geçmeli Bağlantı Elemanı İçin Vidalı Bağlantılar

17

TS EN 144-1/A2

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Gaz Tüpü Vanaları - Bölüm 1: Geçmeli Bağlantı Elemanı İçin Vidalı Bağlantılar

18

TS EN 144-2

Koruyucu Teneffüs Cihazları- Gaz Silindir Vanaları- Bölüm 2: Çıkış Bağlantıları

19

TS EN 144-3

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Gaz Tüpü Vanaları - Bölüm 3: Nitroks ve Oksijen Dalış Gazları İçin Çıkış Bağlantıları

20

TS EN 144-3

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Gaz Tüpü Vanaları - Bölüm 3: Nitroks ve Oksijen Dalış Gazları İçin Çıkış Bağlantıları

21

TS EN 145

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Kendi Kendine Yeterli Kapalı Devre Solunum Aparatı, Basınçlı Oksijenli veya Basınçlı Oksijen-Azotlu Tip-Özellikler, Deneyler, İşaretleme

22

TS EN 145/A1

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Kendi Kendine Yeterli Kapalı Devre Solunum Aparatı, Basınçlı Oksijenli veya Basınçlı Oksijen-Azotlu Tip-Özellikler, Deneyler, İşaretleme

23

TS EN 148-1

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Yüz Koruyucu Parçalar İçin Vida Dişleri-Bölüm 1:Standard Vida Dişli Bağlantı

24

TS EN 148-2

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Yüz Koruyucu Parçalar İçin Vida Dişleri-Bölüm 2:Merkez Vida Dişli Bağlantı

25

TS EN 148-3

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Yüz Koruyucu Parçalar İçin Vida Dişleri-Bölüm 3: M45x3 Vida Dişli Bağlantı

26

TS EN 149+A1

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Parçacıklara Karşı Koruma Amaçlı Filtreli Yarım Maskeler -Özellikler, Deneyler ve İşaretleme

27

TS EN 165

Kişisel Göz Koruması-Terimler ve Tarifler

28

TS 5560 EN 166

Kişisel Göz Koruması - Özellikler

29

TS EN 167

Kişisel Göz Koruması-Optik Deney Metotları

30

TS 5558 EN 168

Kişisel Göz Koruması - Optikle İlgili Olmayan Deney Metotları

31

TS EN 169

Kişisel Göz Koruması - Kaynakçılık ve İlgili Teknikler İçin Filtreler - Geçirgenlik Özellikleri ve Tavsiye Edilen Kullanım

32

TS EN 170

Kişisel Göz Koruması-Ultraviyole Filtreler-Geçirgenlik Özellikleri ve Tavsiye Edilen Kullanım

33

TS 8435 EN 171

Kişisel Göz Koruması - Kızıl Ötesi Filtreler - Geçirgenlik Özellikleri ve Tavsiye Edilen Kullanım

34

TS EN 172

Kişisel Göz Koruması- Güneşe Karşı Koruyucu Filtreler- Sanayide Kullanım İçin

35

TS EN 172/A1

Kişisel Göz Koruması- Güneşe Karşı Koruyucu Filtreler- Sanayide Kullanım İçin

36

TS EN 172/A2

Kişisel Göz Koruması- Güneşe Karşı Koruyucu Filtreler- Sanayide Kullanım İçin

37

TS EN 174

Kişisel Göz Koruması-Alp Disiplini Kayak İçin Kayak Gözlükleri

38

TS 6860 EN 175

Personel Koruyucuları-Kaynak ve Benzeri İşlemler Sırasında Gözü ve Yüzü Koruma Teçhizatı

39

TS EN 207

Kişisel Göz Koruması – Lâzer Işınımına Karşı Filtreler ve Göz Koruyucular (Lâzer Göz Koruyucuları)

40

TS EN 208

Kişisel Göz Koruması- Lazer ve Lazer Sistemleriyle Çalışmaya Uygun Göz Koruyucuları (Lazere Uygun Göz Koruyucuları)

41

TS EN 250

Solunumla İlgili Donanım - Kendi Kendine Yeterli Açık Devre Basınçlı Havalı Dalma Aparatı - Özellikler, Deneyler, İşaretleme

42

TS EN 250/A1

Solunumla İlgili Donanım - Kendi Kendine Yeterli Açık Devre Basınçlı Havalı Dalma Aparatı - Özellikler, Deneyler, İşaretleme

43

TS EN 269

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Başlıkla Birlikte Kullanılan, Güçle (Pille) Çalışan ve Taze Havanın Hortumla Sağlandığı Solunum Cihazı-Özellikler, Deney, İşaretleme

44

TS EN 340

Koruyucu Giyecekler - Genel Özellikler

45

TS EN 342

Koruyucu Giyecekler - Soğuğa Karşı Koruma İçin Giyecek Takımları ve Parçaları

46

TS EN 342/AC

Koruyucu Giyecekler - Soğuğa Karşı Koruma İçin Giyecek Takımları ve Parçaları

47

TS EN 343+A1

Koruyucu Giyecekler - Yağmura Karşı Koruma

48

TS EN 343+A1/AC

Koruyucu Giyecekler - Yağmura Karşı Koruma

49

TS EN 348

Koruyucu Elbise-Deney Metodu; Eriyen Metallerin Sıçrayan Küçük Parçalarının Malzemeye Etkisinin Tespiti

50

TS EN 348/AC

Koruyucu Elbise-Deney Metodu; Eriyen Metallerin Sıçrayan Küçük Parçalarının Malzemeye Etkisinin Tespiti

51

TS EN 352-1

İşitme Koruyucuları - Genel Kurallar - Bölüm 1: Kulak Kapatıcılar

52

TS EN 352-2

İşitme Koruyucuları - Genel Kurallar - Bölüm 2: Kulak Tıkaçları

53

TS EN 352-3

İşitme Koruyucuları-Genel Kurallar-Bölüm 3:Endüstriyel Güvenlik Kaskına Takılmış Koruyucu Kulaklıklar

54

TS EN 352-4

İşitme Koruyucuları - Güvenlik Kuralları ve Deneyler - Bölüm 4: Seviyeye Bağlı Kulak Kapatıcıları

55

TS EN 352-4/A1

İşitme Koruyucuları - Güvenlik Kuralları ve Deneyler - Bölüm 4: Seviyeye Bağlı Kulak Kapatıcıları

56

TS EN 352-5

İşitme Koruyucuları - Güvenlik Kuralları ve Deneyler - Bölüm 5: Aktif Gürültüyü Azaltan Kulak Kapatıcıları

57

TS EN 352-5/A1

İşitme Koruyucuları - Güvenlik Kuralları ve Deneyler - Bölüm 5: Aktif Gürültüyü Azaltan Kulak Kapatıcıları

58

TS EN 352-6

İşitme Koruyucuları - Güvenlik Kuralları ve Deneyler - Bölüm 6: Elektriksel Ses Girişli Kulak Kapatıcıları

59

TS EN 352-7

İşitme Koruyucuları - Güvenlik Kuralları ve Deneyler - Bölüm 7: Seviyeye Bağlı Kulak Tıkaçları

60

TS EN 352-8

İşitme Koruyucuları – Güvenlik Kuralları ve Deneyler – Bölüm 8: Eğlence Amaçlı Radyo Kulaklıkları

61

TS EN 353-2

Kişisel Koruyucu Donanım - Yüksekten Düşmeye Karşı - Bölüm 2: Esnek Bir Çapa Halatını İçeren Kılavuzlanmış Tipte Düşme Önleyici

62

TS EN 354

Kişisel Koruyucu Donanım - Belirli Bir Yükseklikten Düşmeye Karşı - Bağlama Tertibat

63

TS EN 355

Kişisel Koruyucu Donanım - Yüksekten Düşmeye Karşı - Enerji Absorplayıcılar

64

TS EN 358

Kişisel Koruyucu Donanım-Belirli Bir Yükseklikte Çalışma Güvenliğini Sağlamak ve Düşmeyi Önlemek İçin-Tutma Sistemleri, Çalışma Konumu İçin Kemerler ve Halatlar

65

TS EN 360

Kişisel Koruyucu Donanım - Yüksekten Düşmeye Karşı - Geri Sarmalı Tipte Düşme Önleyiciler

66

TS EN 361

Kişisel Koruyucu Donanım-Belirli Bir Yükseklikten Düşmeye Karşı-Tam Vücut Kemer Sistemleri

67

TS EN 362

Yüksekten Düşmeye Karşı Kişisel Koruyucu Donanım - Bağlayıcılar

68

TS EN 363

Düşmeye Karşı Kişisel Koruyucu Donanım – Düşmeye Karşı Kişisel Koruyucu Sistemler

69

TS EN 364

Yüksekten Düşmeye Karşı Personel Koruyucu Teçhizat-Deney Metotları

70

TS EN 364/AC

Yüksekten Düşmeye Karşı Personel Koruyucu Teçhizat-Deney Metotları

71

TS EN 365

Yüksekten Düşmeye Karşı Kişisel Koruyucu Donanım - Kullanma Talimatı, Bakım, Periyodik Muayene, Tamir, İşaretleme ve Ambalajlamaya Ait Genel Kurallar

72

TS EN 365/AC

Yüksekten Düşmeye Karşı Kişisel Koruyucu Donanım - Kullanma Talimatı, Bakım, Periyodik Muayene, Tamir, İşaretleme ve Ambalajlamaya Ait Genel Kurallar

73

TS EN 367

Koruyucu Elbiseler Isı ve Aleve Karşı Koruma-Alevli Etkilenmede Isı Geçişinin Tayini İçin Metot

74

TS EN 367/AC

Koruyucu Elbiseler Isı ve Aleve Karşı Koruma-Alevli Etkilenmede Isı Geçişinin Tayini İçin Metot

75

TS EN 374-1

Koruyucu Eldivenler - Kimyasal Maddeler ve Mikroorganizmalara Karşı - Bölüm 1: Terimler ve Performans Kuralları

76

TS EN 374-2

Koruyucu Eldivenler - Kimyasal Maddeler ve Mikroorganizmalara Karşı – Bölüm 2: Nüfuziyete Karşı Direncin Tayini

77

TS EN 374-3

Koruyucu Eldivenler - Kimyasal Maddeler ve Mikroorganizmalara Karşı – Bölüm 3: Kimyasal Madde Geçirgenliğine Direncin Tayini

78

TS EN 374-3/AC

Koruyucu Eldivenler - Kimyasal Maddeler ve Mikroorganizmalara Karşı – Bölüm 3: Kimyasal Madde Geçirgenliğine Direncin Tayini

79

TS EN 379+A1

Kişisel Göz Koruması-Otomatik Kaynak Filtreleri

80

TS EN 381-1

Koruyucu Elbise-Zincirli El Testeresi Kullananlar İçin Bölüm 1: Zincirli Testereyle Kesilmeye Direnç İçin Deney Tertibatı

81

TS EN 381-2

Koruyucu Giyecekler, Zincirli El Testeresi Kullanımlar İçin Bölüm 2: Bacak Koruyucuları İçin Deney Metotları

82

TS EN 381-3

Koruyucu Giyecekler-Zincirli El Testeresi Kullananlar İçin-Bölüm 3: Koruyucu Botlar İçin Deney Metotları

83

TS EN 381-4

Koruyucu Giyecekler-Zincirli El Testeresi Kullananlar İçin - Bölüm 4: Zincirli Testere Koruyucu Eldivenleri İçin Deney Metotları

84

TS EN 381-5

Koruyucu Giyecekler-Zincirli El Testeresi Kullananlar İçin Bölüm 5 Bacak Koruyucular İçin Özellikler

85

TS EN 381-7

Koruyucu Giyecekler-Zincirli El Testeresi Kullananlar İçin - Bölüm 7: Zincirli Testere Koruyucu Eldivenleri İçin Kurallar

86

TS EN 381-8

Koruyucu Giyecekler - Zincirli El Testeresi Kullananlar İçin - Bölüm 8: Zincirli Testere Koruyucu Tozlukları - Deney Metotları

87

TS EN 381-9

Koruyucu Giyecekler - Zincirli El Testeresi Kullananlar İçin - Bölüm 9: Zincirli Testere Koruyucu Tozlukları - Özellikler

88

TS EN 381-10

Koruyucu Giyecekler-Zincirli El Testeresi Kullananlar İçin - Bölüm 10: Vücut Üst Kısmı Koruyucuları İçin Deney Metodu

89

TS EN 381-11

Koruyucu Giyecekler-Zincirli El Testeresi Kullananlar İçin - Bölüm 11: Vücut Üst Kısmı Koruyucuları İçin Kurallar

90

TS EN 388

Mekanik Risklere Karşı Koruyucu Eldivenler

91

TS 2429 EN 397

Endüstriyel Emniyet Şapkaları (Baretler)

92

TS 2429 EN 397/A1

Endüstriyel Emniyet Şapkaları (Baretler)

93

TS EN 402

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Tam Yüz Maskesi veya Ağızlık Tertibatı Olan, Basınçlı Hava Kullanan Kendi Kendine Yeterli Akciğer Kumandalı Talep Tipi Açık Devre Solunum Aparatı - Kaçış İçin -Kurallar, Deneyler, İşaretleme

94

TS EN 403

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar – Kendini Kurtarma İçin – Yangından Kaçarken Kullanılan Başlığı Olan Filtre Cihazları - Kurallar, Deneyler, İşaretleme

95

TS EN 404

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Kendi Kendini Kurtarma İçin-Karbon Monoksite Karşı Ağızlık Tertibatı Olan Filtreli Kendi Kendini Kurtarma Cihazı

96

TS EN 405+A1

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Gazlara veya Gazlara ve Parçacıklara Karşı Koruyucu Valflı Filtreli Yarım Maskeler - Özellikler, Deneyler ve İşaretleme

97

TS EN 407

Isıl Risklere (Isı ve/veya Ateş) Karşı Koruyucu Eldivenler

98

TS EN 420+A1

Koruyucu Eldivenler-Genel Özellikleri-Deney Metotları

99

TS EN 421

Koruyucu Eldivenler-İyonlaştırıcı Radyasyon ve Radyoaktif Bulaşmaya Karşı

100

TS EN 443

Binalarda ve Diğer Yapılarda Yangınla Mücadele İçin Koruyucu Başlıklar

101

TS EN 458

İşitme Koruyucuları - Seçim, Kullanım, Muhafaza ve Bakım - Kılavuz

102

TS EN 464

Koruyucu Giyecekler-Sıvı ve Gaz Kimyasal Maddelere Karşı Kullanım İçin (Aerosoller ve Katı Partiküller Dahil) Deney Metodu Gaz Geçirmez Giyeceklerin Sıvı Geçirmezliğinin Tayini (İç Basınç Deneyi)

103

TS EN 469

İtfaiyeciler İçin Koruyucu Giyecekler-Yangınla Mücadelede Kullanılan Koruyucu Giyecekler İçin Performans Kuralları

104

TS EN 469/AC

İtfaiyeciler İçin Koruyucu Giyecekler-Yangınla Mücadelede Kullanılan Koruyucu Giyecekler İçin Performans Kuralları

105

TS EN 469/A1

İtfaiyeciler İçin Koruyucu Giyecekler-Yangınla Mücadelede Kullanılan Koruyucu Giyecekler İçin Performans Kuralları

106

TS EN 471+A1

Profesyonel Kullanım İçin Yüksek Görülebilirlik Uyarısı Olan Giyecek – Deney Metotları ve Özellikler

107

TS EN 510

Koruyucu Giyecekler-Hareketli Parçalara Dolanma Riskinin Olduğu Yerlerde Kullanılan Koruyucu Giyeceklere Ait Özellikler

108

TS EN 511

Soğuğa Karşı Koruyucu Eldivenler

109

TS EN 530

Koruyucu Giyecek Malzemelerinin Aşınma Dayanımı-Deney Metotları

110

TS EN 564

Dağcılık Teçhizatı-Yardımcı İp (Halat) Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

111

TS EN 565

Dağcılık Teçhizatı- Şerit (Bant) Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

112

TS EN 566

Dağcılık Teçhizatı-Kemerler-Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

113

TS EN 567

Dağcılık Teçhizatı- İp Kenetleri Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

114

TS EN 568

Dağcılık Teçhizatı-Buz Mahmuzları-Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

115

TS EN 569

Dağcılık Teçhizatı- Kancalar- Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

116

TS EN 659+A1

Koruyucu Eldivenler - İtfaiyeciler İçin

117

TS EN 659+A1/AC

Koruyucu Eldivenler - İtfaiyeciler İçin

118

TS EN 702

Koruyucu Giyecekler-Isı ve Aleve Karşı Koruma-Deney Metodu: Koruyucu Giyecek veya Malzemelerinde Temas Isısı Geçişinin Tayini

119

TS EN 795

Yüksekten Düşmeye Karşı Koruma-Ankraj Cihazları-Özellikler ve Deneyler

120

TS EN 795/A1

Yüksekten Düşmeye Karşı Koruma-Ankraj Cihazları-Özellikler ve Deneyler

121

TS EN 812

Sanayide Darbeye Karşı Kullanılan Başlıklar

122

TS EN 812/A1

Sanayide Darbeye Karşı Kullanılan Başlıklar

123

TS EN 813

Yüksekten Düşmeyi Önlemek İçin Personel Koruyucu Donanım- Oturma Kuşağı

124

TS EN 863

Koruyucu Elbiseler – Mekanik Özellikler Deney Metodu: Delinme Dayanımı

125

TS EN 892

Dağcılık Teçhizatı - Dinamik Dağcılık Halatları - Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

126

TS EN 893

Dağcılık Teçhizatı- Kramponlar- Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

127

TS EN 943-1

Koruyucu Giyecekler - Sıvı Aerosoller Ve Katı Parçacıklar Dâhil Sıvı ve Gaz Hâlindeki Kimyasal Maddelere Karşı – Bölüm 1: Havalandırmalı ve Havalandırmasız “Gaz Sızdırmaz” (Tip 1) “Gaz Sızdıran” (Tip 2), Kimyasal Maddelere Karşı Koruyucu Giyecek Takımları İçin Performans Kuralları

128

TS EN 943-1/AC

Koruyucu Giyecekler - Sıvı Aerosoller ve Katı Parçacıklar Dâhil Sıvı ve Gaz Hâlindeki Kimyasal Maddelere Karşı – Bölüm 1: Havalandırmalı ve Havalandırmasız “Gaz Sızdırmaz” (Tip 1) “Gaz Sızdıran” (Tip 2), Kimyasal Maddelere Karşı Koruyucu Giyecek Takımları İçin Performans Kuralları

129

TS EN 943-2

Koruyucu Giyecekler - Sıvı Aerosoller ve Katı Parçacıklar Dâhil Sıvı ve Gaz Halindeki Kimyasal Maddelere Karşı - Bölüm 2: Acil Yardım Ekipleri (AE) İçin Gaz Sızdırmaz (Tip 1), Kimyasal Maddelere Karşı Koruyucu Elbiselerin Performans Özellikleri

130

TS EN 958+A1

Dağcılık Teçhizatı- Tırmandırmada Kullanılan Enerji Absorplama Sistemleri- Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

131

TS EN 960

Kafa Kalıpları - Emniyet Şapkaları Deneylerinde Kullanılan

132

TS EN 966

Hava Sporları İçin Başlıklar

133

TS EN 966/A1

Hava Sporları İçin Başlıklar

134

TS EN 966/A2

Hava Sporları İçin Başlıklar

135

TS 8504 EN 1073-1

Koruyucu Giyecekler- Radyoaktif Kirlenmeye Karşı- Bölüm 1: Radyoaktif Parçacık Kirlenmesine Karşı Havalandırmalı Koruyucu Giyecekler İçin Kurallar ve Deney Metotları

136

TS EN 1073-2

Radyoaktif Bulaşmasına Karşı Koruyucu Giysi-Kısım 2: Radyoaktif Bulaşmasının Ayrılmasına Karşı Havalanmayan Koruyucu Giysi İçin Gereklilikler ve Deney Metotları

137

TS EN 1077

Alp Tipi Kayakçılar ve Tek Parçalı Kar Kayakçıları İçin Kasklar

138

TS EN 1078

Bisiklet, Kaykay ve Tekerlekli Paten Kullanıcıları İçin Kasklar

139

TS EN 1078/A1

Bisiklet, Kaykay ve Tekerlekli Paten Kullanıcıları İçin Kasklar

140

TS EN 1080

Koruyucu Kasklar - Küçük Çocuklar İçin - Darbeden Koruyucu

141

TS EN 1080/A1

Koruyucu Kasklar - Küçük Çocuklar İçin - Darbeden Koruyucu

142

TS EN 1080/A2

Koruyucu Kasklar - Küçük Çocuklar İçin - Darbeden Koruyucu

143

TS EN 1082-1

Koruyucu Giyecekler- Bıçak Kesiklerine ve Batmalarına Karşı Koruyucu Eldivenler ve Kolluklar- Bölüm 1: Zincir Zırhtan Yapılmış Eldivenler ve Kolluklar

144

TS EN 1082-2

Koruyucu Giyecekler- Bıçak Kesiklerine ve Batmalarına Karşı Koruyucu Eldivenler ve Kolluklar- Bölüm 2: Zincir Zırh Dışındaki Malzemeden Yapılmış Eldivenler ve Kolluklar

145

TS EN 1082-3

Koruyucu Giyecekler- Bıçak Kesiklerine ve Batmalarına Karşı Koruyucu Eldivenler ve Kolluklar- Bölüm 3: Kumaş, Deri ve Diğer Malzemeler İçin Darbeyle Kesme Deneyi

146

TS EN 1146

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Kaçış Başlığı Bulunan Kendi Kendine Yeterli Açık Devre Basınçlı Hava Solunum Cihazı - Kurallar, Deney, İşaretleme

147

TS EN 1149-1

Koruyucu Giyecekler-Elektrostatik Özellikler-Bölüm 1: Yüzey Öz Direnci (Deney Metotları ve Kurallar)

148

TS EN 1149-2

Koruyucu Giyecekler - Elektrostatik Özellikler - BÖlüm 2: Malzemenin Derinliğine Elektrik Direncinin Ölçülmesi İçin Deney Metodu (Düşey Direnç)

149

TS EN 1149-3

Koruyucu Giyecekler - Elektrostatik Özellikler - Bölüm 3: Yük Zayıflamasını Ölçme İçin Deney Metodu

150

TS EN 1149-5

Koruyucu Eldivenler - Elektrostatik Özellikler - Bölüm 5: Malzeme Performans ve Tasarım Özellikleri

151

TS EN 1150

Koruyucu Giyecekler - Profesyonel Olmayan Kullanım İçin Görülebilme Özelliğine Sahip Giyecekler - Deney Metotları ve Özellikler

152

TS EN 1384

Koruyucu Başlıklar- Binicilikte Kullanılan

153

TS EN 1384/A1

Koruyucu Başlıklar- Binicilikte Kullanılan

154

TS EN 1385

Kano ve Akarsu Sporları İçin Kasklar

155

TS EN 1385/A1

Kano ve Akarsu Sporları İçin Kasklar

156

TS EN 1486

Koruyucu Elbiseler-İtfaiyeciler İçin-Uzman İtfaiyeci Elbiseleri İçin Özellikler ve Deney Metotları

157

TS EN 1497

Düşmeye Karşı Kişisel Koruyucu Donanım-Kurtarma Kuşakları

158

TS EN 1621-1

Motosiklet Sürücülerini Mekanik Darbeye Karşı Koruyucu Giyecekler- Bölüm 1: Darbe Koruyucular İçin Özellikler ve Deney Metotları

159

TS EN 1621-2

Motosikletçiler İçin Mekanik Darbeye Karşı Koruyucu Giyecekler – Bölüm 2: Motosikletçiler İçin Sırt Koruyucuları – Kurallar ve Deney Metotları

160

TS EN 1621-2/AC

Motosikletçiler İçin Mekanik Darbeye Karşı Koruyucu Giyecekler – Bölüm 2: Motosikletçiler İçin Sırt Koruyucuları – Kurallar ve Deney Metotları

161

TS EN 1731

Kişisel Göz Koruması - Kafes Tipi Göz ve Yüz Koruyucuları

162

TS EN 1809

Dalma Aksesuarları - Yüzmeye Yardımcı Olan Dengeleyiciler - Fonksiyonel Özellikler, Güvenlik Kuralları Ve Deney Metotları

163

TS EN 1827+A1

Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Gazlara veya Gaz ve Parçacıklara veya Sadece Parçacıklara Karşı Koruma Amaçlı Soluk Alma Vanası Bulunmayan Ayrılabilir Filtreli Yarım Maskeler - Özellikler, Deneyler ve İşaretleme

164

TS EN 1836 +A1

Kişisel Göz Koruyucu Donanım - Genel Kullanım Amaçlı Güneş Gözlükleri ve Güneşe Karşı Koruyucu Filtreler ve Güneşin Doğrudan Gözlenmesi İçin Filtreler

165

TS EN 1868

Yüksekten Düşmeye Karşı Personel Koruyucu Donanım - Eşdeğer Terimler Listesi

166

TS EN 1891

Yüksekten Düşmeye Karşı Personel Koruyucu Teçhizat-Düşük Uzamalı, Özlü Lif Halatlar

167

TS EN 1938

Kişisel Göz Koruması- Motosiklet ve Mopet Kullanıcıları İçin Gözlükler

168

TS EN ISO 4869-2

Akustik-Kulak Koruyucuları-Bölüm 2: Kulak Koruyucu İçine Takıldığında Etkili A-Ağırlıklı Ses Basınç Seviyelerinin Tayini

169

TS EN ISO 4869-2/AC

Akustik-Kulak Koruyucuları-Bölüm 2: Kulak Koruyucu İçine Takıldığında Etkili A-Ağırlıklı Ses Basınç Seviyelerinin Tayini

170

TS EN ISO 4869-3

Akustik -İşitme Koruyucuları - Bölüm 3: Kalite Muayenesi İçin Amaçlanan Kulaklık Tipi Koruyucuların Araya Girme Kaybının Ölçülmesinde Kullanılan Basitleştirilmiş Metot

171

TS EN ISO 6529

Koruyucu Giyecekler - Kimyasal Maddelere Karşı Koruma - Koruyucu Giyecek Malzemelerinin Sıvı ve Gaz Geçişine Direncinin Tayini

172

TS EN ISO 6530

Koruyucu Giyecekler - Sıvı Kimyasal Maddelere Karşı Koruma - Malzemelerin Sıvı Nüfuziyetine Direnci İçin Deney Metodu

173

TS EN ISO 6942

Koruyucu Giyecekler-Isı ve Yangına Karşı Koruma-Deney Metodu: Işıma Yoluyla Yayılan Isı Kaynaklarına Maruz Kalındığında Malzeme ve Malzeme Birleşimlerinin Değerlendirilmesi

174

TS EN ISO 9185

Koruyucu Giyecekler-Erimiş Metal Sıçramasına Karşı Malzemelerin Direncinin Değerlendirilmesi

175

TS EN ISO 10256

Buz Hokeyinde Kullanılan Kafa ve Yüz Koruması

176

TS EN ISO 10819

Mekanik Titreşim ve Şok-El, Kol Titreşimi-Eldivenden El Ayasına Geçen Titreşimin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi İçin Metot

177

TS EN ISO 10862

Küçük Tekne - Trapez Donanımı İçin Hızlı Serbest Bırakma Sistemi

178

TS EN ISO 11611

Kaynak ve İlgili İşlemlerde Kullanılan Koruyucu Giysiler

179

TS EN ISO 11612