B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi

Anasayfa / Duyurular / B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi

   Geri   

 B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi

Hedef

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlık Belgesine sahip olup, 3 yıl mesleki tecrübe kazanmış uzmanlardan B Sınıfı İş güvenliği uzmanı olmak isteyenlere B Sınıfı Uzmanlık için gerekli iş sağlığı ve güvenliği bilgisini kazandırmak ve sınavlara hazırlamaktır.

İçerik

Eğitim programının uygulama kuralları


• Eğitim süresi 6 saat /gündür.
• Bir ders saati 45 dakika ders ve 15 dakika dinlenmeden ibarettir.
• Örgün eğitim saat 21:00’den sonra yapılamaz.
• Her dersin başında eğiticinin kendisini tanıtması ve dersin akışını bildirmesi, ders sonunda dersi özetleyerek soru sorulmasına fırsat vermesi gereklidir.
• Program süresince uzaktan ve örgün eğitim sırasında derslerin günün teknolojilerine uygun hazırlanmış yazılı ve görsel eğitim materyalleri ile zenginleştirilmesi gereklidir.
• Derslerde örgün (yüz yüze sınıf eğitimi) eğitimin zorunlu olduğu saatler belirlenmiştir.

Konular


1.Açılış,Tanışma, Programın Tanıtımı ve Ön Test Uygulaması 
2.İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişi 
3.İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü 
4.Türkiyede ve dünyada iş sağlığı ve güvenliği 
5.Temel hukuk 
6.İş hukuku 
7.Kanunlarda iş sağlığı ve güvenliği 
8.Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve sözleşmeler 
9.İSG hizmetleri 
10.İSG kurulları 
11.İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri 
12.Risk yönetimi ve değerlendirmesi 
13.Çalışma ortamı gözetimi 
14.İş hijyeni 
15.İş yeri ve bina eklentileri 
16.Fiziksel Risk Etmenleri 
17.Kimyasal Risk Etmenleri 
18.Biyolojik Risk Etmenleri 
19Psikososyal Risk Etmenleri 
20.Ergonomi 
21.Korunma Politikaları 
22.Kaynak işlerinde iş sağlığı ve güvenlik 
23.Elektrikle çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği 
24.Kaldırma araçlarında iş sağlığı ve güvenliği 
25.Motorlu araçlarda iş sağlığı ve güvenliği 
26.El Aletlerinde Güvenlik 
27.Bakım onarım işlerinde iş sağlığı ve güvenliği 
28.Yangın 
29.Acil Durum Planları 
30.Sağlık ve Güvenlik İşaretleri 
31.Havalandırma ve İklimlendirme Prensipleri 
32.Basınçlı Kaplarla çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği 
33.Kapalı Alanlarda Çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği 
34.Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İSG 
35.Elle Kaldırma ve Taşıma İşlerinde İSG 
36.Yüksekte çalışmalarda İSG 
37.İnşaat iş yerlerinde İSG 
38.Maden iş yerlerinde İSG 
39.Kişisel koruyucu donanımlar 
40.İş ekipmanlarının tasarım,imalat ve kullanımında İSG 
41.İş kazaları 
42.Sağlık gözetimi ve meslek hastalıkları 
43.İş güvenliği yönünden yapılması gereken kontroller ve düzenlenecek belgeler 
44.Ağır ve tehlikeli işler 
45.Çalışma yaşamında özel risk grupları 
46.Vardiyalı çalışma ve gece çalışması 
47.Çalışma hayatında etik 
48.Yetişkin eğitimi,iş yerinde sağlık güvenlik eğitimi ve iletişim 
49.Değerlendirme ve son test 
50.İş yerinde pratik uygulamalar

Eğitim yöntemi

90 saat uzaktan Eğitim + 90 saat örgün eğitim + 40 saat pratik eğitim ( staj )